Aangevraagde omgevingsvergunning: Zonnedauw 153 Tiel, omzettingsvergunning huisvestingswet

22 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zonnedauw 153 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) omzettingsvergunning huisvestingswet (ontvangstdatum: 11-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.