Aangevraagde omgevingsvergunning: Zonnedauw 212, Tiel, bouwen veranda

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zonnedauw 212 (bouwen) bouwen veranda (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.