Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoutkeetstraatje 7-9 Tiel, nieuwbouw woon- en kantoorruimte

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoutkeetstraatje 7-9 Tiel, (bouwen) nieuwbouw woon- en kantoorruimte (ontvangstdatum: 31-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.