Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 26 Tiel, plaatsen containers voor opslag Adblue

8 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 26 Tiel, (bouwen, milieuneutraal veranderen) plaatsen containers voor opslag Adblue (ontvangstdatum: 2-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.