Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 44 Tiel, overig bouwwerk bouwen

16 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 44 Tiel, (bouwen) overig bouwwerk bouwen (ontvangstdatum: 5-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.