Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 48, Tiel, opleggen maatwerkvoorschriften geluid

2 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 48 (geluid) het opleggen van maatwerkvoorschriften geluid (ontvangstdatum: 23-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.