Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 52, Tiel, nieuwbouw opslag loods

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 52 (bouwen) nieuwbouw opslag loods (ontvangstdatum: 29-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.