Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 56, Tiel, verbouw en uitbreiding bedrijfspand

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 56 (bouwen) verbouw en uitbreiding bedrijfspand (ontvangstdatum: 22-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.