Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 9, plaatsen hekwerk

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zuiderhavenweg 9, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) plaatsen hekwerk (ontvangstdatum: 2-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.