Aangifte overlijden (uitvaartondernemers)

Als uitvaartondernemer doet u digitaal aangifte van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met tenminste betrouwbaarheidsniveau 2+.

Werkwijze

Voor het doen van online aangifte heeft u de volgende gegevens nodig:

  • De A-verklaring digitaal, zodat u deze kunt toevoegen
  • Burgerservicenummer van de overledene
  • Geboortedatum en achternaam van de overledene

Om online af te kunnen afrekenen, maken wij gebruik van iDEAL. Dezelfde dag nog ontvangt u via e-mail het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren. Het uittreksel ontvangt u ook per post.

Versturen

De originele A-verklaring hoeft u niet in te leveren. Deze verklaring vernietigt u op zorgvuldige wijze. De B-envelop stuurt u zo snel mogelijk op naar:

CBS
Sector SQS t.a.v. Doodsoorzakenstatistiek
Henri Faasdreef 312 
2492 JP  Den Haag

Het is belangrijk dat u het nummer van de akte van overlijden in het daarvoor bestemde vak op de B-envelop noteert. Daarnaast vult u ook de gemeentecode in op de voorkant, dat is: 0281.

Het is ook mogelijk om de B-envelop in te leveren op het Stadhuis in Tiel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Eerste keer online aangifte

Om online aangifte te kunnen doen heeft u een E-herkenningsmiddel nodig met een minimaal betrouwbaarheidsniveau van 2+. Voor meer informatie over e-herkenning kunt u terecht op www.eherkenning.nlexterne-link-icoon.

Om een aangifte te kunnen doen is het nodig dat u bij ons bekend bent. Doet u voor de eerste keer aangifte van overlijden voor uw organisatie neem dan contact op met de gemeente via burgerzaken@tiel.nl.

De volgende gegevens zijn dan nodig om ervoor te zorgen dat u online aangifte kunt doen:

  • Kopie van uw ID-bewijs
  • Uw burgerservicenummer
  • Nummer van de Kamer van Koophandel met de juiste organisatienaam
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer.