Aanleg drainage in Begoniastraat en Scheeringlaan

Meerdere woningen in de Begoniastraat en Scheeringlaan hebben overlast van het grondwater. De gemeente zocht naar een vaste oplossing en sprak hierover met een vrijwillige klankbordgroep. In december 2018 en juni 2019 zijn de bewoners en de klankbordgroep geïnformeerd over de aanleg van drainage in deze straten.

Doel van het project

Het doel van drainage is het opheffen van wateroverlast en het afvoeren van overtollig grondwater.

Ontwerp en planning

Een ingenieursbureau heeft een definitief ontwerp gemaakt van de drainage in de straat. De drainage brengt het grondwater naar de watergang aan de Nieuwe Tielseweg. Hierdoor wordt de overlast van grondwater verminderd. Wij werken nu aan een bestek met tekeningen voor de uitvoering. De aannemer is op dit moment nog niet bekend. In juni zijn er proefsleuven gegraven om de kabels en leidingen beter in beeld te hebben.

Uitvoering in de zomer van 2019 is niet haalbaar. Het college en de gemeenteraad moeten het besluit nog nemen over het gemeentelijk rioleringsplan. Rond de zomervakantie verwachten wij meer informatie te hebben om dit te delen.

Inloop/informatiebijeenkomst

In het najaar organiseren wij een inloopbijeenkomst. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Hier kunt u vragen stellen aan de gemeente en de aannemer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.E. Klein Obbink, team Werkvoorbereiding & Uitvoering, telefoon (0344) 63 75 37, e-mail jkleinobbink@tiel.nl.

Documenten