Aanvragen vergoeding zorgkosten

1 jul 2019
Heeft u hoge zorgkosten omdat u een beperking heeft of chronische gezondheidsproblemen? Dan kan de gemeente een deel van de zorgkosten voor u vergoeden. Lees of u hiervoor in aanmerking komt.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Tiel
  • Uw bruto inkomen in 2018 mag niet hoger zijn dan € 35.000,-. Bent u getrouwd of woont u samen, dan telt u het inkomen van u beiden bij elkaar op.

Waarmee moet u verder rekening houden?

  • U kunt een vergoeding aanvragen bij de gemeente als u dit jaar een eigen bijdrage betaalt aan het CAK voor zorg thuis, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp.

Let op: bent u dit jaar via de Gemeentepolis aanvullend verzekerd bij Menzis? Dan kunt u deze vergoeding niet aanvragen bij de gemeente. Uw zorgverzekering betaalt deze kosten wel.

  • U kunt een vergoeding aanvragen als u over 2018 uw hele eigen risico van € 385,- heeft betaald aan uw zorgverzekering.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen op www.tiel.nl/meerkosten. Er liggen ook aanvraagformulieren op het gemeentehuis. Let op: vul één formulier per persoon in. Als u getrouwd bent of samenwoont, moet uw partner apart een aanvraag invullen.