Akte of afschrift burgerlijke stand

Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De volgende aktes zijn aan te vragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte

U kunt  alleen op afspraak terecht. Of u vraagt online een afschrift/uitreksel aan.

Een akte of afschrift kunt u als volgt aanvragen:

 • Digitaal
  De verschillende afschriften en uittreksels kunt u digitaal aanvragen. Het uittreksel wordt dan zo spoedig mogelijk per post toegestuurd.
 • Stadhuis
  Voor het aanvragen van een uittreksel of verklaring kunt u zelf langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Een afschrift of uittreksel van een akte kost € 15,70 in 2023.

Als u voor iemand anders een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt vult het machtigingsformulier in en ondertekent het.

Is het uittreksel voor u of voor een kind dat bij u inwoont dan heeft u geen machtiging nodig.

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt.

Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Het gaat hier om een kopie van de originele akte en die is alleen in het Nederlands beschikbaar.