Ambities

Voor de ambities van het oeverplan is het waterplan als basis aangehouden. In het waterplan is een verdeling gemaakt in Kijkwater, Kwaliteitswater en Kikkerwater. Op het kaartje is zichtbaar waar in Tiel welk ambitieniveau nagestreefd wordt, via een bril (Kijkwater), een vis (Kwaliteitswater) en een kikker (Kikkerwater).
  • Kijkwater is het minimale niveau voor Tiel. Bij deze ambitie staat beleving centraal. Het water ziet er aantrekkelijk uit en de waterkwaliteit is redelijk. Slechts een klein deel (5 procent) van de oevers is natuurvriendelijk.
  • Bij Kwaliteitswater wordt ruimte gegeven aan duurzaam beheer van het water. Het aandeel natuurvriendelijke oevers is groter dan bij Kijkwater (20 procent).
  • In de derde en hoogste ambitie, Kikkerwater, vormen duurzaam waterbeheer en het ontwikkelen natuur de belangrijkste doelen. Het aandeel natuurvriendelijke oevers in deze ambitie is de helft van alle oevers (50 procent).