Anders Wonen niet op Papesteeg

31 jan 2019
Anders Wonen komt toch niet aan de Papesteeg. Uit nader onderzoek bleek dat op deze locatie de bestemming niet kon worden aangepast naar functie ‘wonen’ zonder dat dat consequenties heeft voor de omliggende bedrijven. Dat geldt ook voor de andere geselecteerde locatie aan de Papesteeg. De gemeente onderzoekt nu of andere locaties geschikt zijn.

Nu blijkt dat de locaties Papesteeg niet geschikt zijn, komt er een onderzoek naar de andere drie locaties. Het gaat om een stuk grond op de hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg, Groenestraat (ten westen van het Vuadabos) en het terrein van Thedingsweert. Zodra er meer duidelijk is over de haalbaarheid, gaan we in gesprek met de omwonenden.

Over Anders Wonen

In onze gemeente wonen mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoening. Daarom zoekt de gemeente een geschikte plek voor deze inwoners. Een plek waar 4 tot 6 woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn. In veel gemeenten in Nederland zijn al vormen van Anders Wonen. De ervaring is dat de bewoners daar rustig wonen en leven.

Over de begeleidingsgroep

Voor de zoektocht kreeg de gemeente hulp van een begeleidingsgroep. Dit is een groep van 15 inwoners. De begeleidingsgroep stelde eerst een lijst op met randvoorwaarden, selectiecriteria en aandachtspunten. De gemeenteraad stelde deze lijst vast. Daarna ging de begeleidingsgroep op zoek naar plekken in de gemeente. De begeleidingsgroep heeft uiteindelijk vijf plekken gevonden. De gemeenteraad heeft deze vijf locaties overgenomen en besloten de locatie Papesteeg verder te onderzoeken.