B. Brink

Functie

Wethouder (3e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf
 • Economische en middenstandszaken
 • Coördinatie binnenstad
 • Vastgoed
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid
 • Integratie, participatie en emancipatie
 • Milieu
 • Watermanagement
 • Cultuur, evenementen, mediabeleid

Projecten

 • Veilingterrein
 • Burense poort
 • Bioscoop

Wijkwethouder

 • Centrum
 • Kapel Avezaath

Participatie in samenwerkingsverbanden

 • Voorzitter en AB-lid Medel
 • DB en AB-lid Werkzaak
 • Voorzitter RW-Poa
 • Voorzitter Stuurgroep moniliteitsteam
 • Voorzitter portefeuilleberaad RW-Poa