Beeldvormingsavond

Agenda vergaderingen

In de beeldvormingsavonden wil de gemeenteraad meer informatie krijgen over en zich een beeld vormen van onderwerpen die in de politieke, bestuurlijke en/of maatschappelijke belangstelling staan. Een duidelijk moment voor brede oordeelsvorming en informatievoorziening leidt tot betere oordeelsvorming in de raadscommissies en goede besluitvorming in de raadsvergaderingen.

De beeldvormingsavonden zijn, net als de commissievergaderingen en raadsvergaderingen openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom.