Bekendmaking uitschrijving BSO SamSam

31 jan 2019
Op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 21 december 2018, Buitenschoolse opvang SamSam (registratienummer 193485801) op het adres Mr. Rinkstraat 17 in Tiel, uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Tegen dit besluit is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.