Bekendmaking uitschrijving KDV

18 apr 2019
Op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 8 april 2019, Kinderdagverblijf Kizzebis (registratienummer 210715182) op het adres Burgemeester Cambier van Nootenlaan 7 in Tiel, uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Tegen dit besluit is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.