Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet

7 mrt 2019
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet: De gemeenteraad heeft de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet vastgesteld voor een nadere omschrijving wanneer er sprake is van (geen) uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet.

De beleidsregels treden de dag na deze bekendmaking in Tiel Actueel in werking. De stukken liggen vanaf 7 maart 2019 ter inzage.

U kunt het besluit en bijbehorende stukken inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.