Ben van Hees benoemd als tijdelijk vervanger wethouder Carla Kreuk

17 dec 2020
De gemeenteraad van Tiel heeft de heer Ben van Hees benoemd tot tijdelijk wethouder. Hij vervangt wethouder Carla Kreuk zolang haar ziekteverlof duurt. Wethouder Van Hees begint direct met zijn werk voor de gemeente Tiel.

Wethouder Van Hees: “Al mijn inzet is er op gericht wethouder Carla Kreuk zo goed mogelijk te vervangen. Mijn ervaring als wethouder en raadslid in Nijmegen komt mij daarbij goed van pas. Als eerste ga ik mij verdiepen in de Sociale Poort, het informatie- en adviespunt voor zorg, hulp en welzijn. Inwoners van 0 tot 100 kunnen hier vanaf 1 januari 2021 terecht met al hun vragen over bijvoorbeeld jeugd, Wmo, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan. En tegelijk hoop ik vooral dat Carla Kreuk snel haar werk weer op kan pakken. Ik wens haar en haar gezin veel sterkte toe."

Meer over Ben van Hees

Van Hees was van april 2014 tot mei 2018 wethouder in Nijmegen voor Stadspartij De Nijmeegse Fractie. Hij had onder andere de binnenstad, cultuurhistorie en evenementen in zijn portefeuille. Daarvoor was hij twintig jaar gemeenteraadslid in Nijmegen, waarvan 12 jaar in een eenmansfractie. Daardoor heeft hij van alle beleidsterreinen kennis opgedaan.

Voor Van Hees is Tiel niet onbekend. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 leidde Van Hees de coalitieonderhandelingen als onafhankelijk technisch voorzitter.

Van Hees is actief in verschillende bestuursfuncties. Hij is bestuurslid van de Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving “Stieneo”. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Nijmegen Wederopbouwstad. Deze stichting kijkt niet alleen naar de architectuur van die tijd, maar ook naar de sociaal-maatschappelijke effecten van de wederopbouw.

Ben van Hees woont in Nijmegen. Vanwege de tijdelijkheid van zijn wethouderschap blijft hij daar ook wonen.