Beschermde status voor graven Molukse oud KNIL-militairen

23 mrt 2021
Om onze gezamenlijke geschiedenis te markeren hebben burgemeester en wethouders besloten om de graven van de Molukse oud KNIL-militairen in aanmerking te laten komen voor een historisch beschermde status.

Dat maakten burgemeester Hans Beenakker en wethouder Marcel Melissen bekend tijdens de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland  op zondag 21 maart op begraafplaats Papesteeg. “De Molukse oud KNIL-militairen vormden een belangrijk deel van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. Dat had de opdracht om tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië de orde te handhaven en de vrijheidsstrijders te ontwapenen. Daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Nederland. Velen van hen zijn overleden zonder ooit hun geboorteland en hun achtergebleven dierbaren terug te zien. Door hun graven een beschermde status te geven houden we de herinnering aan hen in ere. En kan onze Molukse gemeenschap, die deel uitmaakt van de Tielse gemeenschap, op eervolle en respectvolle manier onze geschiedenis beleven en herinneren.”

Geschiedenis zichtbaar in de stad

Het verzoek voor een beschermde status voor de graven kwam vanuit de Molukse gemeenschap. Wethouder Marcel Melissen pakte het verzoek op. En werkte het samen met de KNIL-werkgroep onder voorzitterschap van de heer Vic Mailoa verder uit.

Naast de beschermde status van de graven herinnert ook de gedenkplaat naast het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk aan de gezamenlijke geschiedenis. Verder wordt het idee van de Molukse gemeenschap om gedenkborden te plaatsen bij de twee voormalige Molukse woonoorden, Schutssluizen en Elzenpasch, verder uitgewerkt.