Besluit tot het vervangen van papieren inkomende en archiefdocumenten

4 mei 2020
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel hebben besloten om de papieren inkomende en archiefdocumenten te vervangen door digitale documenten. Dit proces gebeurt volgens de regels uit de Archiefwet. Na de vervanging worden de papieren documenten vernietigd. Het digitale exemplaar neemt dan de plaats van het papieren stuk over. Het gaat om alle papieren inkomende en archiefdocumenten aangemaakt vanaf 10 december 2018.

Op de website www.overheid.nl staat de publicatie van dit besluit.