Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid

2 mei 2019
De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 17 april 2019 besloten dat hij in het kader van de Wegenwet resp. art. 4, 5, 7 en 9 en artikel 10:13 en 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht; en artikel 156 Gemeentewet overgaat tot de onttrekking aan de openbaarheid van het gedeelte van de Inundatiedijk-Noord te Tiel, gelegen aan de voorzijde van de percelen 12 en 14, per 1 juni 2019.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 2 mei 2018 tot donderdag 13 juni 2019 ter inzage. U kunt dit besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.