Bestemmingsplan Buitengebied – Lingeweg Anders Wonen en voedselbos vastgesteld

29 dec 2021
In de raadsvergadering van 15 december heeft de gemeenteraad het bestemmingplan Buitengebied -Lingeweg Anders Wonen en Voedselbos vastgesteld. Hoe gaat het proces nu verder? Het antwoord daarop leest u hieronder.

Dit bestemmingsplan is nodig om op de hoek Lingeweg en Schaarsdijkweg de woonvorm Anders Wonen en een voedselbos aan te kunnen leggen.

Bestemmingsplan ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit komen ter inzage te liggen Dat gebeurt in de periode van 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022. Het is mogelijk om in die periode beroep in te stellen bij de Raad van State. Als niemand in beroep gaat dan treedt het bestemmingsplan in werking op 10 maart 2022. En kan de ontwikkeling van Anders Wonen en het voedselbos verder. Meer informatie over deze procedure staat in januari in de openbare mededelingen.

Buurtbeheerplan maken

Net als eerder in het proces, gaan we de komende tijd met mensen die in de buurt wonen in gesprek. Eerder in het proces hebben we in een klankbordgroep van omwonenden wensen en ideeën over het voedselbos  opgehaald. En de zorgen, wensen en vragen over Anders Wonen. We hebben deze besproken en gebundeld. Dit is de basis voor een buurtbeheerplan. Dit plan gaan we samen met de buurt, zorgpartijen, politie en woningcorporatie Kleurrijk Wonen maken.

Meer informatie

We houden u op de hoogte van het vervolg. En wilt u meer weten over Anders Wonen en het voedselbos? Neem dan een kijkje op www.tiel.nl/anderswonen.