Bestemmingsplan Buitengebied loopt enige vertraging op

4 okt 2019
Het duurt langer voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied kan vaststellen. In de raadsvergadering van 16 oktober 2019 bespreekt de raad namelijk een voorstel om de hoorprocedure voor het bestemmingsplan buitengebied over te doen.

Reden hiervoor is dat het proces van de adviescommissie Ruimtelijke Plannen niet geheel volgens de afspraken is gegaan. De indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijzen nogmaals toe te lichten bij een adviescommissie met externe leden.

Buiten de officiële gespreksmomenten om

Gebleken is dat een aantal leden van de adviescommissie Ruimtelijke Plannen buiten de officiële gespreksmomenten gesproken heeft met belanghebbenden. Hoewel zij dit gedaan hebben vanuit betrokkenheid en met goede bedoelingen, is dit vanuit het oogpunt van objectiviteit, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid niet gewenst. Het presidium (het overleg van fractievoorzitters) stelt de raad voor om de hoorprocedure opnieuw te doen. Het presidium wil hiermee de schijn van beïnvloeding van vertegenwoordigers van de adviescommissie voorkomen.

Externe hoorcommissie

Het presidium stelt de raad voor om een externe hoorcommissie in te stellen. Deze commissie moet gaan bestaan uit externe deskundigen en brengt rechtstreeks advies uit aan de raad. De indieners van zienswijzen krijgen op korte termijn persoonlijk bericht over de nieuwe hoorprocedure.