Bewoners beheren en onderhouden speelplekken

3 jul 2020
Maandag 29 juni overhandigde wethouder Frank Groen een waardecheque van € 500,- aan de speeltuinwerkgroep van de speelplek aan de J.P. Heijestraat in Tiel-Noord. Twee dagen later, woensdag 1 juli, ging de wethouder naar de andere kant van de stad. En wel naar de Gouvernestraat in Tiel-Oost.

Ook in deze straten hebben bewoners het beheer en onderhoud van de speelplek overgenomen. Daarvoor ontvingen zij, net als alle andere speeltuinwerkgroepen die het beheer en onderhoud van een speelplek overnemen, de waardecheque van  500,-. De 500 euro is voor het dagelijkse onderhoud. 

Tiel Speelt

Met creativiteit en inzet zorgen we voor fijne en voldoende speelplekken voor kinderen tot 12 jaar. Dat doen we samen: inwoners en gemeente. Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid. En is en blijft ook verantwoordelijk voor de veiligheid.  Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. 

En dat niet alleen. De speelplek is meer van de buurt, een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel speelt!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het overnemen van het beheer en onderhoud van een speelplek in uw buurt? Neem dan contact op met mevrouw Annika Maan. Haar telefoonnummer is (0344) 637 313, haar mailadres is amaan@tiel.nl. Meer informatie staat ook op www.tielspeelt.nl.