Bewoners nemen speelplek Fabriekslaantje over

25 aug 2021
Bewoners rond de speelplek aan het Fabriekslaantje hebben een speeltuinwerkgroep opgericht. Op maandag 23 augustus namen zij de speelplek officieel over van de gemeente. Zo houdt ook deze buurt een mooie speelplek.

Bij de overdracht overhandigde wethouder Frank Groen hen een waardecheque van € 500,-. Dit bedrag is voor de speelplek.

Tegelijk zetten zij hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Tiel Speelt. De stichting helpt buurtbewoners die een speeltuinwerkgroep vormen. Met adviezen, goede voorbeelden en budget. En Tiel Speelt brengt speeltuinwerkgroepen met elkaar in contact.

Met de overdracht van deze speelplek komt het aantal overgedragen speelplekken op 14.  Voor het einde van het jaar verwachten we dat er nog zes speelplekken worden overgedragen. Daarnaast zijn we met omwonenden van zeven speelplekken in gesprek.

Behoud de speelplek in uw buurt door de speelplek over te nemen

De leukste plek voor kinderen om te spelen is buiten. Of dat in elke buurt van Tiel ook na 2022 kan op een speelplek, dat bepalen bewoners zelf. U dus! Als bewoners een speelplek overnemen, wordt de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt nog groter. Met elkaar maken zij een speelplek die past bij de buurt. Een plek waar kinderen en volwassenen graag komen.

Nemen bewoners de speelplek niet over dan verwijderen we na 2022 de speeltoestellen op de speelplek en zaaien we de plek in met gras. Kinderen kunnen er dan nog steeds spelen, maar dan zonder toestellen.

Meer weten over overnemen van een speelplek?

Wilt u meer weten over het overnemen van het beheer en onderhoud van een speelplek in uw buurt? Neem eens een kijkje op www.tielspeelt.nl. Of neem contact op met mevrouw Annika Maan. Haar telefoonnummer is (0344) 637 313, haar mailadres is amaan@tiel.nl.