Bezwarencommissie: dinsdag 10 september 2019

3 sep 2019
Bezwarencommissie: dinsdag 10 september 2019, Van Kesselzaal, ingang: Ambtmanstraat 13 te Tiel

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De volledige agenda vindt u op www.tiel.nl/bezwarencommissie. De stukken liggen vanaf 3 september 2019 ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637 354 of via ajz@bvowb.nl.