Bezwarencommissie dinsdag 17 november 2020

10 nov 2020
Bezwarencommissie dinsdag 17 november 2020 via microsoft teams. De hoorzittingen zijn in principe openbaar.

De volledige agenda vindt u op: https://www.tiel.nl/agendas-bezwarencommissie. De stukken liggen vanaf woensdag 11 november 2020 tot en met maandag 16 november 2020 ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637354 of via ajz@bvowb.nl.