Bezwarencommissie dinsdag 19 november 2019

13 nov 2019
Bezwarencommissie dinsdag 19 november 2019, 13.45 uur Van Kesselzaal, ingang: Ambtmanstraat 13.

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De volledige agenda vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl /bezwaarmaken.

De stukken liggen vanaf 13 november tot en met 18 november ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637354 of via ajz@bvowb.nl.