Bezwarencommissie dinsdag 5 november 2019

29 okt 2019
De voorzitter van de bezwarencommissie maakt bekend dat op dinsdag 5 november 2019 in het stadhuis van gemeente Tiel, Ambtmanstraat 13 (van Kesselzaal),een hoorzitting van de bezwarencommissie plaatsvindt.

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De volledige agenda vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl /bezwaarmaken.

De stukken liggen vanaf 30 oktober 2019 tot 4 november 2019 ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637354 of via ajz@bvowb.nl.