Bleekveld krijgt make-over met woningbouw

13 jun 2022
Met de bouw van twaalf grondgebonden woningen en zestien appartementen krijgt het Bleekveld als entreegebied van de binnenstad een make-over. De bouw start, als alles volgens planning verloopt, in de loop van 2023.

Wethouder ruimtelijke ordening Ben Brink: “Het Bleekveld was al langer in beeld als plek voor woningbouw. Een prachtige plek in de binnenstad. Met Zinder, de Agnietenhof en de vlindertuin er naast. En alle voorzieningen van de binnenstad en de Waal om de hoek. Ik ben blij dat we nu een samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst kunnen sluiten met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar informeert de mensen die in de buurt wonen en belanghebbenden over de plannen nadat deze overeenkomst is getekend.”

“Het Bleekveld wordt binnen een paar jaar een woongebied van hoge kwaliteit voor meerdere doelgroepen en in meerdere prijsklassen (huur en koop). Hiermee geven niet alleen invulling aan de opdracht aan gemeenten om eerst binnenstedelijk te bouwen. We geven ook invulling aan de wens om voor een gezonde toekomst van onze stad inwoners met hogere inkomens te behouden en aan te trekken.”

Archeologisch onderzoek samen met inwoners

Onder het Bleekveld begint de geschiedenis van Tiel. Duizend jaar gelden, in de tijd van de Vikingen, is Tiel één van de allerbelangrijkste havensteden. Wethouder Frank Groen van archeologie: “We krijgen bijna nooit de kans om in onze binnenstad in de bodem te kijken. We pakken die kans dus graag op. Deze opgraving wordt heel bijzonder. Wij willen deze opgraving niet alleen met archeologen doen, maar samen met onze inwoners en vrijwilligers. Inwoners kunnen dan zelf actief meewerken aan het zichtbaar maken van de oudste geschiedenis van onze mooie stad. We denken dat de opgraving in oktober gaat gebeuren. Meer informatie volgt nog. “

Oplossing voor parkeren

In afwachting van de woningbouw hebben we het Bleekveld gebruikt als tijdelijk parkeerterrein voor vergunninghouders. De houders van een vergunning krijgen een andere parkeermogelijkheid  aangeboden. Waar en hoe komt uit een onderzoek dat in de loop van dit jaar klaar is. De bewoners van de nieuwe woningen op het Bleekveld kunnen straks parkeren in het gebied zelf.