Bodemonderzoek in kader van ontwikkeling Veilingterrein

20 jan 2023
In de berm van de Drumptse Parallelweg aan de noordkant van het spoor staan binnenkort vier peilbuizen in de grond. Met deze peilbuizen doen we onderzoek naar het grondwater dat diep in de grond zit. Het onderzoek start maandag 23 januari.

De peilbuizen blijven enkele maanden staan. Het bodemonderzoek is onderdeel van de voorbereiding van de ontwikkeling van het Veilingterrein tot woongebied. Omwonenden en gebruikers van het fiets/wandelpad ondervinden geen hinder van het onderzoek.

Op het Veilingterrein aan de zuidkant van het spoor op de plek van de oude Metawafabriek is sprake van bodemvervuiling. Dit wordt binnenkort gesaneerd. Met het monitoren van de grondwaterstromen aan de noordkant van het spoor krijgen we meer duidelijk of de vervuiling op het Veilingterrein ook invloed heeft op de bodem aan de noordkant van het spoor.

De opdracht voor het bodemonderzoek komt van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Veilingterrein, een samenwerking tussen de gemeente Tiel en projectontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.