Boomfeestdag op de Vijverberg

19 nov 2021
Op woensdag 10 november was het Nationale Boomfeestdag. Kinderen uit groep 6/7 van de Prins Willem Alexanderschool (locatie Centrum) plantten op deze dag bomen op de Vijverberg. De eerste boom plantten zij samen met wethouder Groen.

Medewerkers van Avri hebben de kinderen geholpen bij het planten van de andere bomen. De kinderen hebben de volgende boomsoorten geplant: wilde appel, wilde peer, zoete kers, wintereik, twee soorten lindes en de fladderiep.

Waarom de Vijverberg?

Het gebied rondom de Vijverberg is een goede plek voor de inrichting van een rust- en verblijfplaats voor de wezel. Nu is de wezel vooral te vinden op het bedrijventerrein Kellen. Door op de Vijverberg schuilplekken te maken en bomen te planten waar insecten en vogels op afkomen, krijgt de wezel hier ook een kans zich te vestigen. Na de boomfeestdag komen er nog meer voorzieningen.

De gemeente doet al sinds 1969 mee aan de viering van de Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen en hun ouders op een positieve manier te wijzen op de noodzaak om de natuur te respecteren en te onderhouden. Sinds enkele jaren organiseert Avri de Boomfeestdag, omdat Avri het beheer van de openbare ruimte uitvoert voor de gemeente Tiel.