Bouwen en leefbaarheid centraal in Tielse Woonvisie

8 mei 2019
Nieuwe woningen in de wijken en woningen vernieuwen zodat ze langer meegaan. Woningen die aansluiten op de woonwensen van de inwoners. Een evenwichtiger verdeling van koop- en huurwoningen in de verschillende wijken. Dat wil de gemeente de volgende vijf jaar bereiken. Hiervoor heeft het college de Tielse Woonvisie 2019-2023 opgesteld. Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich uit over de visie.

Wethouder Melissen: “We willen het woonklimaat in Tiel versterken. Zo maken we de stad aantrekkelijker voor de inwoners die er nu wonen en voor nieuwe inwoners. Dat doen we als gemeente niet alleen. Dat doen we samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. De nieuwe woonvisie geeft hiervoor de uitgangspunten.”

Op de toekomst voorbereid

Tiel is een prettige, rustige en groene woonstad voor gezinnen met kinderen. Met voorzieningen als scholen, winkels en zorg om de hoek. We willen dat graag zou houden. Daarvoor en voor meer evenwicht in de bevolkingsopbouw, is het belangrijk om meer woningen te bouwen voor mensen met hogere inkomens. Dit is goed voor de doorstroming en aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. We zien ook dat de vraag naar betaalbare woningen voor ouderen en 1-en 2-persoonshuishouden stijgt. Ook de overgang van gas naar andere energiebronnen en het klimaat stellen eisen aan de woningen en de woonomgeving. In de visie staat wat dit betekent voor de bestaande en toekomstige woningen in de wijken en dorpen van Tiel. En wat we nu kunnen doen om dit goed te sturen, zodat het wonen in Tiel op de toekomst is voorbereid.