Brandveiligheid, melding of vergunning

Als het gebruik van een bouwwerk volgens de gemeente brandveilig is, krijgt u een, omgevingsvergunning voor de activiteit 'brandveilig gebruik'. Niet voor alle gebouwen is een vergunning nodig, omdat een melding volstaat of omdat zelfs een melding niet nodig is.

Of u een vergunning nodig heeft of kunt volstaan met een melding vindt u op het Omgevingsloket online. Daar kunt u ook direct een melding doen of een vergunning aanvragen.

Online checken

Als u een gebouw of ander bouwwerk beheert of u bent van plan er 1 op te richten, moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. De voorschriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Op de website van de Rijksoverheid  vindt u een checklist waarmee u kunt controleren of u aan het Gebruiksbesluit voldoet. Download de checklist en vul hem in. De gemeente of de brandweer gaat bij een controle dezelfde punten na. U voorkomt hiermee dus problemen achteraf.

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen, zoals basisscholen, zorginstellingen en grotere hotels is een omgevingsvergunning voor de activiteit ' brandveilig gebruik' nodig. Als het gebruik van het bouwwerk volgens de gemeente brandveilig is, krijgt u een omgevingsvergunning. Voor het gebruik van andere bouwwerken kan volstaan worden met een melding of is helemaal geen vergunning of melding nodig.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met:

Brandweer Neder Betuwe - Tiel
Teisterbantlaan 1c, 4001 TJ Tiel
Telefoon 0344 - 675 757