Buitenunit airco/warmtepomp plaatsen

Gaat u een airco-unit of een buitenunit voor een warmtepomp plaatsen op uw eigen terrein? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de uitvoeringsrichtlijnen.

Uitvoeringsrichtlijnen

  • De unit bevindt zich op een plat dak. Of aan een zij- of achtergevel die niet naar het openbare gebied gekeerd is. Bijvoorbeeld een zijmuur die niet grenst aan een straat, stoep of park. Een unit aan de voorgevel is altijd vergunningplichtig.   
  • Plaatst u de unit op een plat dak? Dan is de hoogte maximaal 0,8 meter en de oppervlakte maximaal 2 m².
  • De afstand van de unit tot aan de dakrand is minstens 1,4 maal de hoogte van de unit.
  • De unit mag ook op een schuin dak staan, maar dan wel aan de achterkant van het gebouw.
  • Bevestigt u de unit aan de gevel? Dan is de oppervlakte van de voorkant van de unit maximaal 0,75 m². De unit steekt maximaal 0,4 meter uit voor de gevel.
  • Plaatst u een unit aan de gevel, op het dak of op de grond? Dan mag het geluid van de unit maximaal 40 db op de perceelsgrens zijn.

Omgevingsvergunning

Voldoet de unit niet aan de richtlijnen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

De bouwmelding geldt niet voor monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in het beschermd stadsgezicht of ander waardevol gebied. Hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede unit die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.