Burense poort

De Burense Poort krijgt een nieuw gezicht. We werken aan een plan voor een nieuwe inrichting. Met een veilige en prettige verbinding met de binnenstad en parkeergelegenheid. De Burense Poort ligt aan de westkant van de Tielse binnenstad en wordt begrensd door Veemarkt-Molenstraatje-Boterkampsteeg-Hasselmanplein. In het masterplan Stationsgebied is dit gebied aangewezen als ontwikkellocatie.

Doelen

  • Het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe inrichting voor de Burense Poort.
  • Het ontwerpen en uitvoeren van een veilige en prettige verbinding met de binnenstad.

Samenwerkingspartners

  • Private partij: Ahold Vastgoed
  • Provincie Gelderland: de provincie heeft een subsidie gegeven. Hiermee kon de gemeente een belangrijke start maken met het opnieuw ontwikkelen van de Burense Poort.

Voortgang/planning

Najaar 2019: maken nieuwe ontwikkelscenario’s voor opnieuw inrichten gebied.

Juni 2017: bepalen stedenbouwkundig model met daarin:

  • een aantrekkelijke wandelverbinding tussen Action, Albert Heijn en de binnenstad;
  • een verplaatsing van de in- en uitgang van Albert Heijn naar de nieuwe wandelverbinding;
  • een overdekte laad- en losmogelijkheid voor Albert Heijn aan de kant van de Veemarkt;
  • een integrale parkeervoorziening vanaf parkeerterrein Burgemeester Hasselmanplein tot en met parkeerterrein Action;
  • het verhogen van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied.

Zomer/najaar 2016: maken van een concept-voorlopig ontwerp voor het openbare gebied
De belangrijkste punten voor het ontwerp staan vast. Die zijn namelijk bepaald door de genomen besluiten van de gemeente en de gesloten overeenkomst met Ahold Vastgoed. Binnen die hoofdlijnen is ruimte voor ideeën en wensen van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden.

Voorjaar 2016: bouw voetgangersbrug over de stadsgracht
Deze brug ligt in het verlengde van het Molenstraatje. De brug is een extra route voor voetgangers van de binnenstad en bewoners van Hof van Walburg. Richting de winkels in de Burense Poort en het station en omgekeerd. De gouden kleur is dezelfde als de goudkleurige gevelbeplating van het cultuurgebouw Zinder bij de Westluidense Poort. Bij de ontwikkeling van de drie poorten van de binnenstad (Westluidense Poort, Santwijckse Poort en Burense Poort) is het de bedoeling dat de poorten een eigen karakter krijgen en dat er ook samenhang is in uitstraling.

December 2015: aankoop gebouw ABN-AMRO Burgemeester Hasselmanplein.
Het perceel van ABN-AMRO wordt gebruikt voor een aantrekkelijke wandelroute tussen Albert Heijn/Action en de binnenstad.

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Bosman, telefoon 0344 - 637 327, e-mail: bbosman@tiel.nl.