Buurtpreventie Bommelweg Wadenoijen opgericht

18 augustus 2023
Nieuws

Bewoners van de Bommelweg in Wadenoijen, de politie en gemeente Tiel hebben de handen ineengeslagen om het aantal inbraken in hun buurt een halt toe te roepen. Zij zijn aan de slag gegaan met buurtpreventie. Hierdoor krijgen dieven en vernielers minder gemakkelijk de kans om hun slag te slaan.

Het is de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen goed oplet in de wijk, alert is op verdachte situaties en deze in voorkomende gevallen meldt.

Wadenoijen heeft de afgelopen periode te maken gehad met meerdere insluipingen waarbij voertuigen en gereedschap werden buitgemaakt. Dit leidt tot frustratie bij bewoners die voor hun bezit opkomen en dit beter willen beschermen.

Op 16 augustus is er een bewonersbijeenkomst geweest in Wadenoijen. Hiermee is het buurtpreventieproject van start gegaan. In het nieuwe buurtpreventieproject gaan de politie en gemeente nauwer met de bewoners optrekken om de criminaliteit in de buurt een halt toe te roepen. Er zijn hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt en buurtcoördinatoren aangesteld.

Wethouder Frank Groen opent het buurtpreventieproject met politie, boa’s en buurtcoördinatoren.