Camera toezicht

In de gemeente Tiel hangen camera’s om verschillende redenen, voor meerdere doelen en van verschillende eigenaren.

Voorbeelden van het gebruik van camera's:

  • voor de beveiliging van gebouwen en personeel
  • camera's op bedrijventerreinen
  • camera’s op het station
  • tijdelijk camera toezicht tijdens evenementen

De gemeente gebruikt camera toezicht in de openbare ruimte. Dat is geregeld in de Gemeentewet artikel 151C en de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2021 artikel 2:77.

Waar staan camera's

Sinds 2014 is er camera toezicht in de gemeente Tiel voor de openbare orde en veiligheid. Er is camera toezicht in het centrum van Tiel en in winkelcentrum Rauwenhof.

Wilt u weten waar deze camera’s precies staan en wat de reden is? Dat kunt u lezen in de officiële bekendmaking van het aanwijzingsbesluit op de website van overheid.nl.