Camera toezicht

21 okt 2020
De burgemeester heeft op 14 oktober 2020 besloten op grond van artikel 2:77 van de APV 2019, overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet, een camera te plaatsen. Met ingang van 15 oktober 2020 staat een camera op De Kogge ter hoogte van nummer 99 voor de maximale duur van 6 maanden voor toezicht op de openbare ruimte.