Coalitieprogramma 2018 - 2022

De coalitiepartijen PvdB, VVD en PvdA hebben in het coalitieakkoord 'Tiel in balans; samen aanpakken en de boel op orde' afspraken gemaakt voor de bestuursperiode 2018-2022.

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest. De gemeente werd verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning aan de inwoners. Andere taken, zoals het beheer van de openbare ruimte, werden juist uitbesteed. Op onderdelen is verbetering wenselijk.

De coalitiepartijen nemen hun verantwoordelijkheid om het anders aan te pakken als dat nodig is. Of het nu gaat om het schoonhouden van de stad, om huishoudelijke hulp of de toegang tot de zorg.

Van de speerpunten in het coalitieakkoord is een infographic gemaakt. Deze kunt u downloaden en bekijken.