Coalitieprogramma 2018 - 2022

De coalitiepartijen PvdB, VVD en PvdA hebben in het coalitieakkoord 'Tiel in balans; samen aanpakken en de boel op orde' afspraken gemaakt voor de bestuursperiode 2018-2022.

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest. De gemeente werd verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning aan de inwoners. Andere taken, zoals het beheer van de openbare ruimte, werden juist uitbesteed. Op onderdelen is verbetering wenselijk.

De coalitiepartijen nemen hun verantwoordelijkheid om het anders aan te pakken als dat nodig is. Of het nu gaat om het schoonhouden van de stad, om huishoudelijke hulp of de toegang tot de zorg.

Van de speerpunten in het coalitieakkoord is een infographic gemaakt. Deze kunt u downloaden en bekijken.

November 2020

Halverwege de bestuursperiode heeft het college een overzicht gemaakt van de stand van zaken van de uitvoering van het coalitieprogramma. Veel van de afgesproken speerpunten uit het coalitieprogramma zijn op de helft van deze bestuursperiode gerealiseerd of in gang gezet waardoor zij nog deze bestuursperiode gerealiseerd worden. De uitvoering van het coalitieprogramma loopt op koers. U leest het in het document:

Maart 2022

Aan het eind van de bestuursperiode 2018-2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een overzicht gemaakt van de behaalde resultaten de afgelopen vier jaar. Resultaten die tot stand zijn gekomen samen met inwoners, ondernemers en organisaties. In het document ‘Tiel in balans: een terugblik op het coalitieakkoord 2018-2022’ kunt u lezen dat veel van de afgesproken speerpunten uit het coalitieprogramma zijn gerealiseerd of in gang zijn gezet.