Compensatie medisch en incontinentie afval

Heeft u extra afvalkosten omdat u incontinentiemateriaal gebruikt of medisch afval heeft? En woont u nog zelfstandig? Dan kunt u in 2021 een vergoeding krijgen voor die extra afvalkosten.

Voor het aanvragen van compensatie gebruikt u het aanvraagformulier dat u kunt downloaden.

Aanvraagformulier downloaden (PDF, 75.36 KB)

  • Gebruikt u incontinentiemateriaal? Dan krijgt u twee extra inworpen per week in de ondergrondse container voor restafval vergoed. Dat zijn 104 inworpen van een 30l zak per jaar.
     
  • Heeft u medisch afval, zoals nierdialyse- en stomamateriaal? Dan krijgt u een vergoeding voor één extra inworp per week. Dat zijn 52 extra inworpen van een 30l zak per jaar. 

Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de tarieventabel afvalkostenheffing. 

Uitzonderingen

Sommige inwoners krijgen al een vergoeding op basis van de meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten. De nieuwe regeling geldt niet voor hen. Anders worden zij dubbel gecompenseerd en dat is niet de bedoeling.

Wanneer u niet meer thuis woont maar in een verzorgings- of verpleegtehuis woont, betaalt u zelf geen afvalstoffenheffing meer voor uw afval. U heeft dan dus geen extra kosten voor het afval van luiers en ander medisch afval.

Gezinnen met baby-luiers komen ook niet in aanmerking. Het krijgen van baby's is, anders dan inwoners met incontinentieafval of ander medisch afval, meestal een eigen keuze. En bovendien tijdelijk van aard. Deze inwoners krijgen daarnaast al een compensatie voor de extra kosten in de vorm van kinderbijslag.

Wanneer kunt u vergoeding aanvragen?

U kunt over het hele jaar de compensatie aanvragen. Dus u kunt bijvoorbeeld nog op 31 december 2021 de compensatie voor het jaar 2021 aanvragen. 

Geldt de compensatie voor het hele jaar?

De gemeente gaat er vanuit dat u de compensatie voor het hele jaar krijgt. Ook bij verhuizingen en overlijden. Dat hoeft u niet apart aan te geven.

Tot wanneer geldt de regeling?

De regeling geldt totdat deze wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld wanneer het zinvol wordt om luiers apart in te zamelen en te recyclen.

Het college heeft beleidsregels vastgesteld. Uw aanvraag wordt hieraan getoetst. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u na ongeveer 4 weken na ontvangst van uw aanvraag de compensatie op uw bankrekening bijgeschreven.

De gemeente controleert de aanvragen steekproefsgewijs. Het kan dus zijn dat wij u vragen aannemelijk te maken dat u regelmatig incontinentie- of medisch afval heeft. Bijvoorbeeld door aankoopbonnen of een verklaring van uw apotheek of huisarts.

U kunt het aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Dan kunt u het formulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u inscannen en mailen naar socialepoort@tiel.nl

Of u verstuurt het per post naar: 

Gemeente Tiel
Sociale Poort
Antwoordnummer 304
4000 VB Tiel 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen naar (0344) 63 72 20. Dit nummer is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 16:30 uur. En op woensdag en vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.