Compliment voor ouders, leraren en pedagogisch medewerkers

16 april 2020 Beste ouders, leraren en pedagogisch medewerkers,

Wat hebben jullie en jullie kinderen/leerlingen te maken met grote veranderingen de afgelopen weken! De scholen en kinderopvang zijn dicht. De kinderen zijn hele dagen thuis en moeten thuis aan taken voor school werken. Veel kinderen missen de gezelligheid van leeftijdsgenootjes. Het samen werken aan een taak, samen spelen of kletsen in de pauzes. Het vraagt ook het nodige van jullie als ouders. Ik hoor van veel ouders om me heen dat ze er een taak bij hebben gekregen, omdat ze ook regelmatig de rol van juf of meester vervullen.  

Voordat ik verder ga, wil ik eerst een groot compliment geven aan alle leraren en pedagogisch medewerkers. Jullie hebben er in een heel korte tijd voor gezorgd dat kinderen op afstand onderwijs kunnen volgen. Er zijn lespakketten gemaakt en er zijn online lessen ontwikkeld. Jullie vangen kinderen op van wie de ouders in een vitaal beroep werken en kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. En jullie zijn en blijven bereikbaar om vragen van ouders en kinderen te beantwoorden. Vragen over de lesstof, maar ook vragen over hoe je kinderen het beste kunt begeleiden en helpen.

Beste ouders, hoe gaat het thuis? Lukt het uw kinderen om hun taken voor school te doen? Lukt het u om uw kinderen te helpen als ze daarom vragen? Ik hoor dat de scholen contact hebben met bijna alle kinderen. Er is helaas wel een handje vol kinderen waarbij dat niet zo goed lukt. De scholen hebben daarover contact met onze leerplichtambtenaren. School en leerplicht overleggen dan samen welke acties nodig zijn. Want het is belangrijk dat ook in deze tijd kinderen onderwijs volgen, ook al is dat op afstand.

Om op afstand onderwijs te kunnen volgen is het vaak nodig dat een kind gebruik kan maken van een laptop, computer of tablet. Voor die kinderen die dat (nog) niet hadden is een oplossing gevonden. Scholen lenen laptops uit aan hun leerlingen. Scholen die niet genoeg laptops hadden konden gebruik maken van een speciale landelijke regeling. Hierdoor kunnen de scholen aan deze leerlingen nu ook een laptop uitlenen. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen  in groep 8 en het voortgezet onderwijs hebben we daarnaast nog afspraken met Stichting Leergeld (www.tiel.nl/computer-fiets-schoolreisje)

Door alle maatregelen zitten we meer op elkaars lip. Dat geeft soms ergernissen. Maar blijf aardig en respectvol naar elkaar. En weet dat u hulp kunt vragen. Bij de school, bij het wijkteam en bij verschillende andere organisaties. Een overzicht vindt u op onze pagina hulp en initiatieven.

Ik eindig deze brief met u te bedanken en u een hart onder de riem te steken. Hou vol en weet dat deze situatie eindig is. En wilt u tegen uw kinderen/leerlingen zeggen dat ik hartstikke trots op ze ben? Ik hoop dat ze snel weer gewoon samen met hun leeftijdsgenootjes naar de kinderopvang of naar school kunnen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Melissen
Wethouder Onderwijs