Concept evenementenkalender april 2022-april 2023

17 jan 2022
Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat de evenementencommissie de concept-evenementenkalender heeft opgesteld aan de hand van de door organisatoren ingediende aanmeldingen. Voordat de evenementenkalender definitief wordt vastgesteld krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Hinderscore

De gemeente Tiel maakt gebruik van een hinderscore in het evenementenbeleid. De hinderscore is een instrument waarmee de overlast van evenementen wordt gekwantificeerd door op grond van hinderfactoren verschillende evenementen te typeren en van punten te voorzien. De concept-evenementenkalender 2022-2023 is gescoord aan de hand van de hinderscore. Deze concept-evenementenkalender voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in de Evenementennota. De overschrijding van de hinderscore voor Kapel Avezaath, Wadenoijen en  het gebied ‘’overige terreinen centrum’’ blijft binnen de toegestane marge van 10%.

Ter inzage

De concept evenementenkalender ligt vanaf 19 januari 2022 tot en met 1 maart 2022 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klanten Contact Centrum (KCC), Achterweg 2, Tiel. Voor nadere toelichting op de concept-evenementenkalender kunt u, na telefonische afspraak, op werkdagen van 10.00 uur -12.30 uur terecht bij het omgevingsloket (tel: 0344 - 637167). Bij voorkeur ontvangt het omgevingsloket vragen via omgevingsloket@tiel.nl.

Reacties

U kunt tot en met 1 maart 2022 uw eventuele reacties op de concept-evenementenkalender naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Uw zienswijze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH  Tiel. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan moet u contact opnemen met de evenementencoördinator via telefoonnummer 0344 - 637 125. Van het gesprek wordt dan een verslag gemaakt.