Containers voor incontinentiemateriaal en luierafval

Vanaf 1 januari 2022 staan er in onze gemeente speciale containers voor wegwerpluiers en incontinentiemateriaal. Inwoners kunnen in deze containers hun luierafval weggooien. Door luierafval apart in te zamelen, komt dit afval niet meer bij het restafval en kunnen we het recyclen. Van luiers en ander incontinentiemateriaal kunnen we het plastic hergebruiken. De rest is grondstof voor biogas.

Waar staan de containers?

Er zijn acht plekken in de gemeente aangewezen. Van 7 juli tot en met 19 augustus 2021 kan iedereen reageren op de plannen voor de mogelijke locaties van de containers. Dat heet officieel een zienswijze. 

Onder het kopje 'Voorgenomen locaties' kunt u lezen welke acht plekken zijn aangewezen en hoe u kunt reageren op de plannen.


Zienswijze indienen

Heeft u vragen? Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de heer Henk Bergsma via hbergsma@tiel.nl of telefonisch: 0344 - 637 111.

Avri en de gemeenten in regio Rivierenland willen de hoeveelheid restafval verminderen. Meerdere gemeenten starten met het apart inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Gemeente Tiel doet hier vanaf 1 januari 2022 mee. Op acht plekken in onze gemeente komen speciale inzamelcontainers te staan.

Voor wie zijn deze containers?

De inzamelcontainers zijn voor incontinentiemateriaal en luiers. Inwoners openen de container met hun afvalpas van Avri. Zij kunnen hierin hun luier- en incontinentieafval gratis in gooien. 

Bij het zoeken naar een goede plek voor de containers hebben we samen met Avri gekeken naar onder andere verkeersveiligheid, milieu, overlast en omgeving. Wilt u weten wat alle richtlijnen zijn? U leest ze op deze pagina

Voorgenomen locaties

Alle voorgenomen locatie liggen in de buurt van een supermarkt en/of winkelcentrum en op plaatsen waar al containers staan voor plastic, glas en textiel.

  • Parkeerplaats Westledeplein bij winkelcentrum Westlede 
  • Molenstraatje tussen nummer 4 en 22 
  • Vuurdoorn tegenover nummers 4-12 
  • Akelei/Hondsroos 
  • Kruising Rauwenhoflaan – Wilhelmina Druckerstraat 
  • Grotebrugse Grintweg tegenover nummer 50 
  • Laan van Westroijen bij supermarkt 
  • Moleneind 12, Kapel Avezaath/Wadenoijen bij de supermarkt

Locatieplan containers Tiel (PDF, 17.7 MB)

In het locatieplan containers Tiel (PDF, 17.7 MB) leest u meer over deze plekken en de keuze daarvoor. U kunt het locatieplan ook inzien bij het Omgevingsloket op het stadhuis. Om u beter van dienst te zijn werkt het Omgevingsloket uitsluitend op afspraak op maandag, dinsdag en donderdagochtend. U kunt het loket telefonisch bereiken of een afspraak maken tussen 8.30 en 12.30: 0344 - 637 167 of per e-mail via: omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres uw vragen te stellen.

Reageren op de plannen

Van 7 juli tot en met 19 augustus 2021 kan iedereen reageren op de plannen voor de voorgenomen locaties. Dat heet officieel een zienswijze. Reageren kan op twee manieren:

  • Via dit formulier.
  • Of stuur uw zienswijze in een brief naar de gemeente Tiel: t.a.v. de heer H. Bergsma, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Zet in uw brief in ieder geval het volgende:

Het nummer van de container waarvoor u een zienswijze in wilt dienen.
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De datum.
Een toelichting op uw zienswijze.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de heer Henk Bergsma via hbergsma@tiel.nl of telefonisch: 0344 - 637 111.

Vraag: Wanneer start gemeente Tiel met gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal?
Antwoord: Per 1 januari 2022 start gemeente Tiel met het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Ook de gemeenten West Betuwe, Neder-Betuwe en Zaltbommel starten hier dan mee.

Vraag: Waarom gaat mijn gemeente dit gescheiden inzamelen? 
Antwoord: Door gescheiden inzamelen luiers en incontinentiemateriaal kan de afvalverwerker het materiaal recyclen (hergebruiken). Het afval gaat niet meer naar de verbrandingsoven. Dit is duurzamer en beter voor het milieu. 

Vraag: Waar komen de containers voor luierafval te staan?
Antwoord: De containers komen op centrale plekken te staan dichtbij supermarkten en/of winkelcentra waar ook containers voor glas, plastic en textiel staan. De locaties zijn naar voren gekomen op basis van onderzoek. U kunt een overzicht van de plekken bekijken op kaart (PDF, 14.73 MB). Ook kunt u een overzicht bekijken bij de balie op het stadhuis. 

Vraag: Kan ik reageren op de mogelijke locaties?
Antwoord: Ja, dat kan in de periode van 7 juli tot en met 19 augustus. Iedere inwoner met een belang bij de beoogde locatie van de container kan een zienswijze indienen. Dit is een officiële reactie op de plannen en mogelijke plaatsen. Dat kan met het digitale reactieformulier bovenaan deze pagina. Klik hiervoor op de rode knop. Of stuur een schriftelijke zienswijze. Hoe dan moet leest u ook bovenaan deze pagina.

Vraag: Welk afval mag in deze containers? 
Antwoord: Babyluiers en gebruikte incontinentieluiers kunt u in een speciale doorzichtige zak weggooien in de container. Alle andere materialen horen niet in deze containers. Denk aan: (latex) handschoenen, doekjes, washandjes, zalfpotjes, tubes, stomazakken of maandverband. 

Vraag: Wie mogen gebruikmaken van de containers? 
Antwoord: De containers zijn voor luiers en incontinentiemateriaal van particulieren. U gebruikt hiervoor uw afvalpas. U hoeft verder niets te doen, uw afvalpas is al geschikt voor de nieuwe containers. 
Woont u in het buitengebied en heeft u geen afvalpas? Dan kunt u een afvalpas aanvragen bij Avri zodat u ook de container voor incontinentiemateriaal en luiers kunt gebruiken. De pas die u dan ontvangt is niet geschikt voor gebruik bij een ondergrondse restafvalcontainer.
Het is niet voor bedrijfsafval van bijvoorbeeld kinderdagverblijf of zorginstelling.

Vraag: Bent u verplicht om luierafval in deze speciale containers te gooien?
Antwoord: Nee dat bent u niet verplicht. U kunt de luiers en het incontinentiemateriaal in een ondergrondse container voor restafval gooien. Maar daar zijn kosten aan verbonden. En het is natuurlijk ook jammer, want luiers kunnen wel gerecycled worden tot andere bruikbare stoffen. 

Vraag: Wat betekent voor inwoners met incontinentiemateriaal?
Antwoord: Tot 1 januari 2022 kunnen inwoners met incontinentie materiaal onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor de extra kosten die ze maken om luierafval aan te bieden. Vanaf 1 januari 2022 kunnen zij het luierafval gratis in één van de verzamelcontainers gooien. Hiervoor is geen aparte afvalpas nodig. Zij hoeven ook geen medische verklaringen te geven. 

Vraag: Wat betekent dit besluit voor inwoners die minder mobiel zijn?
Antwoord: Er zijn inwoners die door lichamelijke beperkingen moeite hebben hun afval op grotere afstand weg te brengen. Zij kunnen nu al gebruik maken van een Wmo-voorziening of, als dat niet kan, een zogenaamde zorgcontainer van Avri. Deze mogelijkheid blijft gewoon bestaan. Het maakt voor deze regeling niet uit of iemand luierafval heeft of niet. 

Vraag: Waarom komen de containers voor luierafval niet de bij de containers voor restafval te staan?
Antwoord: De containers voor luierafval staan bewust op afstand van restafvalcontainers. Aan het weggooien van luiers zijn namelijk geen kosten verbonden. Door de containers voor luierafval op een andere plaats te zetten, verwachten we vervuiling van de afvalstroom te voorkomen.

Vraag: Mag ik gewone vuilniszakken gebruiken?
Antwoord: Nee, er komen speciale afvalzakken voor luiers. De afvalverwerker (ARN) wil graag doorzichtige zakken zodat ze de inhoud kunnen controleren. U kunt deze zakken gratis ophalen bij de drogist, apotheek, supermarkt en bij de balie van het gemeentehuis. Eind 2021 zijn deze zakken beschikbaar. 

Vraag: Gaat dat afval niet stinken in de container? 
Antwoord: Luiers ruiken inderdaad niet fris. Maar als mensen de zak goed dichtknopen, scheelt dat al veel. Daarnaast sluiten de containers goed waardoor ze niet vaak stankoverlast geven. Avri leegt de containers vaak genoeg om overlast te voorkomen.

Vraag: Hoe recyclen ze de luiers en incontinentiemateriaal? 
Antwoord: In het filmpje op de website Van luier naar grondstof ziet u hoe luiers gerecycled worden.