Coronaprotocollen en praktijkvoorbeelden

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

Op deze website vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen en daarmee de voor jou relevante afspraken. Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast: www.mijncoronaprotocol.nl.