Coronavirus: aanvullende maatregelen om gevolgen te verzachten

31 mrt 2020
Het coronavirus raakt iedereen in de gemeente Tiel. Het bestrijden van de gevolgen voor onze gezondheid staat natuurlijk voorop. Maar die maatregelen hebben ook invloed op invloed op banen, inkomens, instellingen en ondernemingen. De gemeente Tiel neemt daarom tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Op die manier leveren we een extra bijdrage om gezamenlijk de gevolgen van het virus op onze stad te beperken.

In het pakket is onder meer aandacht voor uitstel van betaling, ruimere regels en het sneller betalen van rekeningen door de gemeente. Op www.tiel.nl/corona staan de extra maatregelen die de gemeente tijdelijk invoert om de gevolgen van deze crisis te verzachten. 

Wethouder Brink

Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. Wethouder Brink, economische zaken: “Op dit moment is niet goed te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen in de komende periode maatregelen worden bijgesteld of nieuwe maatregelen worden toegevoegd. We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties. In de tussentijd roep ik iedereen op aankopen vooral te doen bij lokale ondernemers.”