De Balije 9

Woningcorporatie KleurrijkWonen wil 36 sociale huurappartementen bouwen op De Balije 9 in Tiel-Noord. Hier stond eerst een school. Na de bouw richt de gemeente de openbare ruimte en de speelplek opnieuw in. Met dit plan geven we samen met de woningcorporatie een nieuwe bestemming aan het gebied en komen er weer extra woningen beschikbaar op de krappe markt van huurwoningen.

Van stedenbouwkundig plan tot herziening bestemmingsplan

Eerst hebben we randvoorwaarden opgesteld voor het bouwplan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, de inrichting, de plaatsing van de appartementen. Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden en de plannen van Kleurrijk Wonen hebben we met omwonenden besproken op twee bijeenkomsten in 2021. De input van omwonenden is meegenomen in het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan geeft de plaats van gebouwen, parkeren en groen aan.

Om de bouw mogelijk te maken moeten we het bestemmingsplan ‘Tiel Noord en kleine kernen’ herzien. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober 2022 ter inzage. In deze periode kunt u reageren op het ontwerp door een zienswijze in te dienen.

U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de volgende link: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00055-on01. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook bekijken bij het Omgevingsloket op het stadhuis.

Informatieavond 20 september

Op dinsdag 20 september 2022 organiseren gemeente en Kleurrijk Wonen een informatieavond over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp bestemmingsplan. Dan worden ook de schetsen voor de inrichting van de openbare ruimte en de speelplek gepresenteerd. De bijeenkomst is in de Drumptse Hof, de Balije 1. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnen lopen.

Inrichting openbare ruimte

Na de bouw gaan we de openbare ruimte en de speelplek opnieuw inrichten. Het ontwerp hiervoor staat hieronder. Op dit plaatje is te zien waar de speeltoestellen en het groen komen.

Na de bouw gaan we de openbare ruimte en de speelplek opnieuw inrichten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het stedenbouwkundig plan en het ontwerp bestemmingsplan, neemt u dan contact op met de heer Jan Strijker, jstrijker@tiel.nl of 06 1178 5975.

Voor meer informatie over de appartementen kunt u contact opnemen met KleurrijkWonen. Toewijzing van de appartementen gebeurt aan woningzoekenden die via Woongaard kunnen reageren.