De gemeente Tiel wil een blijvende herinnering aan opgraving van het heiligdom op Medel

28 juni 2023
Nieuws

De gemeente Tiel is positief verrast door de aandacht die lokale, regionale, landelijke en internationale pers heeft besteed aan de ontdekking van een 4000 jaar oud heiligdom met zonnekalender op Tiel-Medel. Dat de archeologen iets spectaculairs hebben ontdekt, wisten we. Maar zoveel belangstelling hadden we niet verwacht.

We nemen de tijd om met een goed plan te komen om het verhaal over de opgraving van het heiligdom op Medel uit te werken. De komende maanden bekijken we hoe we recht kunnen doen aan de ontdekking. We nemen daarin ook ideeën voor initiatieven van derden zoals het Flipje en Streekmuseum, archeologische verenigingen en andere belanghebbenden mee.

We vragen begrip en geduld voor het feit dat we op dit moment nog geen mededelingen doen op welke manier we het verhaal van 4000 jaar geleden gaan vertellen.

Wel is in het Flipje en Streekmuseum in Tiel een tijdelijke presentatie ingericht tot 20 oktober 2023. Het museum is bezig een blijvende expositie vorm te geven rondom alle bijzondere archeologische verhalen van Medel, inclusief deze. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is een deel van het grote groepsgraf dat 200 meter ten zuiden van de grafheuvels lag, te zien.